BedeTata.pl

Portal dla przyszłych ojców

Jak nauczyć dziecko asertywności?

Aby Twoje dziecko wyrosło na osobę asertywną środowisko, w którym wzrasta musi temu sprzyjać. Bliskie mu osoby powinny być wzorem osobowości asertywnych. Podstawą do kształtowania osobowości asertywnej jest szacunek do siebie i innych, pewność siebie, świadomość własnych praw i wartości.

Aby uniknąć kształtowania osobowości agresywnej należy chronić dziecko przed agresywnymi programami telewizyjnymi, grami komputerowymi oraz oczywiście przykładami agresywnych zachowań wśród ludzi znaczących dla dziecka.

Z kolei aby osobowość dziecka nie była bierna należy kształtować jego poczucie własnej wartości uczyć aby ceniło samego siebie. Służyć temu mogą pochwały, wysłuchiwanie zdania dziecka i liczenie się z jego opiniami.

Niebywale ważną umiejętnością, którą musi posiąść dziecko aby stało się asertywnym dorosłym jest umiejętność komunikowania się. Należy zwracać uwagę na to aby komunikacja była szczera, otwarta, uprzejma nawet jeśli mowa o krytyce. Dziecko powinno umieć pozytywnie przyjąć krytykę oraz krytykować w sposób łagodny i konstruktywny.

Naucz dziecko, że ma ono prawo do odmowy. Może powiedzieć „nie” i ma to wpływ na drugiego człowieka. Oczywiście nie oznacza to, że dziecko może zanegować wszystko co powie, czy też czego oczekuje dorosły. Jednak należy szanować jego opinię, dyskutować na sporne tematy uwzględniając punkt widzenia dziecka.

Postępując w ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo, że nasze dziecko wyrośnie na osobę asertywną i dzięki temu szczęśliwą, a nie na agresywnego lub biernego dorosłego.